Demografie

De demografische opbouw van de gemeente is globaal als volgt.

De grootste groep is de groep van 31 tot 40 jaar.
De groepen daaronder en daarboven zijn ook zeer groot.
Verder is er een grote groep jeugd, terwijl de groep ouderen verhoudingsgewijs klein is.
De ouderen in het overzicht zijn over het algemeen de bewoners van het “oude” Meteren.

Deze demografische verdeling is grotendeels te verklaren door de nieuwbouwwijken Kalenberg en De Plantage, die deel uitmaken van Meteren. In deze wijken wonen vooral jonge gezinnen met kinderen.