De Gemeente

De Hervormde Gemeente Meteren maakt deel uit van de Hervormde Kerk binnen de Protestantse Kerken Nederland (PKN). Meteren valt onder de burgerlijke gemeente Geldermalsen. De kerkelijke gemeente Meteren, is een open gemeente waarin verbondenheid en wederzijds respect als belangrijke aspecten van het gemeente-zijn worden gezien. De Hervormde Gemeente Meteren vormt samen met de Hervormde Gemeente Est een combinatie. De kerkenraden van Meteren en Est hebben samen de huidige predikant beroepen. De predikant is voor 75% van zijn tijd beschikbaar voor de Hervormde Gemeente Meteren en 25% voor de Hervormde Gemeente Est. Veel, met name de oudere gemeenteleden, komen uit het “oude” Meteren. Sinds Meteren is uitgebreid met de nieuwbouwwijk Kalenberg zijn er ook jongere gemeenteleden gekomen. Zij komen van buitenaf. Niet alleen hierdoor, maar ook volgens de landelijke trend wordt Meteren steeds meer een streekgemeente voor mensen buiten Meteren die zich aangesproken voelen door de prediking en het gemeente-zijn in Meteren. De demografische opbouw van de gemeente is globaal als volgt. De grootste groep is de groep van 31 tot 40 jaar. De groepen daaronder en daarboven zijn ook zeer groot. Verder is er een grote groep jeugd, terwijl de groep ouderen verhoudingsgewijs klein is. Deze demografische verdeling is te verklaren door de wijk Kalenberg. In deze wijk wonen zeer veel jonge gezinnen met kinderen. De ouderen in het overzicht zijn over het algemeen de bewoners van het “oude” Meteren. Als Gemeente Meteren hebben we 130 voorkeurleden. De gemeente bestaat uit 386 mannen en 379 vrouwen De gemiddelde leeftijd is: 41 jaar. De gemiddelde leeftijd van de mannen is: 39,2 jaar. De gemiddelde leeftijd.van de vrouwen is: 42,7 jaar

Onze Voorganger

Op 5 maart 1976 werd ik voor het eerst in mijn wiegje gelegd in Hagestein waar ik verder opgroeide als kind. Daar mijn ouders niet kerkelijk meelevend waren heb ik pas op latere leeftijd het Evangelie van Christus mogen horen tijdens het bijbelse- en kerkelijke onderwijs van de plaatselijke gemeente. Lees verder